Ο εγκέφαλος

ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΛΟΒΟΣ

 • Λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων και σχεδιασμός.
 • Συμπεριφορά, χαρακτήρα, μοντέλα αντίδρασης, συναισθηματική απόκριση.
 • Κίνηση του σώματος.
 • «Λεξικοποίηση» των ιδεών, ομιλία και γραφή.
 • Συγκέντρωση, αυτοεκτίμηση, ευφυΐα.

 

 1. ΙΝΙΑΚΟΣ ΛΟΒΟΣ
 • Αντίληψη όλων των οπτικών ερεθισμάτων.
 • Επεξεργασία εικόνας, χρωμάτων, βάθους και φωτισμού.
 • Μεταφορά και «προβολή» εικόνων στα άλλα τμήματα του εγκεφάλου.

 

 1. ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ
 • Αντίληψη της γλώσσας και όλων των ήχων.
 • Οπτική αντίληψη.
 • Αισθήσεις όπως αφή, θερμοκρασία, πόνος, ηλεκτρισμός.
 • Κιναισθησία, βαρύτητα, προσανατολισμός,
 • Αντίληψη εσωτερικών οργάνων και σχετικών αισθήσεων όπως π.χ. πείνα, ξηρότητα, αδιαθεσία, κ.λπ.
 • Αποθήκες μνήμης για όλα τα ερεθίσματα για κάθε αίσθηση που έλαβε ο οργανισμός ποτέ.

 

 1. ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ
 • Κατανόηση της γλώσσας (σύνθετη συμβολική επικοινωνία)
 • Ακοή.
 • Μνήμη.
 • Αντίληψη και ικανότητα σύνδεσης γεγονότων που γίνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και οργάνωση δεδομένων.