Υπηρεσίες 2

  • Χαρτογράφηση Εγκεφαλικής Ηλεκτρικής Δραστηριότητας (QEEG)
  • Ανάλυση Χαρτογράφησης (Neuroguide – Comprehensive QEEG Analysis)
  • Loreta (standardized low resolution brain electromagnetic tomography)
  • Νευροανάδραση (εκπαίδευση εύρους εγκεφαλικών συχνοτήτων μέσω συντελεστικής μάθησης 
  • Ψυχομετρικός έλεγχος 
  • Ψυχοθεραπεία ( EMDR- Τραυματοθεραπεία, Γνωσιακή, Υποστηρικτική, Neurocanceling)