Ο εγκέφαλος

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε την λειτουργία του εγκεφάλου