Υπηρεσίες

Το κέντρο βασίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας της Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής Βιοανάδρασης (Νευροανάδραση).

Παροχές

 • EEG BIOFEEDBACK (Ηλεκτροεγκεφαλογραφική Νευροανάδραση)
 • QEEG (Ποσοτική ηλεκτροεγκεφαλογραφική ανάλυση)
 • Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (I.Q. Tests)
 • Ψυχολογικές Δοκιμασίες Προσωπικότητας (Personality tests)
 • T.O.V.A. (Test of Variables of Attention)
 • Σύστημα Achenbach για εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση (ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος
 • Ψυχοθεραπεία
 • Neuro counselling

Εξοπλισμός

 • 7 δίκτυα EEG BIOFEEDBACK by DEYMED(Ηλεκτροεγκεφαλογραφική Βιοανάδρασης).
 • 1 δίκτυο Alpha-theta training by EEG neuroamp
 • 2 δίκτυο QEEG (Ποσοτική ηλεκτροεγκεφαλογραφική ανάλυσης).
 • 2 συστήματα Resperate για εκπαίδευση στη διαφραγματική αναπνοή.
 • NeuroGuide (FDA 501k)
 • LoReTA
 • Atlas trajectory 1000
 • 4 CES (cranial electrostimulation)

Μπορείτε να δείτε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην νευροανάδραση και αν υπάρχουν ερωτήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.