Ελληνική έκδοση About Us | Neurofeedback | Products | F.A.Q. | Links | Contact
Neurofeedback
Brain waves QEEG General Instructions Application areas Presentations Peak Performance The Brain
 
Νευροανάδραση
Δρακοντοπούλου 49
4ος όροφος
Ηράκλειο Κρήτης
Ελλάδα
Τηλ.: 2810 224540,
2810 245621
Email: info@eegbiofeedback.gr
Βρείτε μας!
Application areas
  • Attention symptoms
  • Emotional & behavioral symptoms
  • Sleep symptoms
  • Cognitive symptoms
  • Pain symptoms
  • Neurological & motor symptoms
  • Immune, endocrine & ANS symptoms