Ελληνική έκδοση About Us | Neurofeedback | Products | F.A.Q. | Links | Contact
About Us
Curriculum Vitae The Institute
 
Νευροανάδραση
Δρακοντοπούλου 49
4ος όροφος
Ηράκλειο Κρήτης
Ελλάδα
Τηλ.: 2810 224540,
2810 245621
Email: info@eegbiofeedback.gr
Βρείτε μας!
The Institute

Institute services

  • EEG BIOFEEDBACK
  • quantitative EEG analysis
  • Psychometric tests (I.Q. Tests)
  • Personality tests
  • T.O.V.A. (Test of Variables of Attention)
  • Achenbach system

Institute equipment

  • 6 network EEG BIOFEEDBACK
  • 1 network QEEG
  • 1 system Resperate for diaphragmatic breathing
  • 4 CES (cranial electrostimulation)